Mifab For: F1330C, F1340, F1360, F1430C F1440 Floor Drains; R1200 Roof Drains.

MIFAB For: F1330C, F1340, F1360, F1430C F1440 Series Floor Drains; R1200 Series Roof Drains.

Items in Mifab For: F1330C, F1340, F1360, F1430C F1440 Floor Drains; R1200 Roof Drains.
Item Description Price